CONDIŢII GENERALE DE ÎNCHIRIERE

 

Dacă vizitaţi site-ul sau cumpăraţi de pe  www.awe.ro  (sau alte domenii sau subdomenii asociate cu acesta), trebuie să fiţi de acord cu prezentele condiţii contractuale. Va rugam sa cititi cu atentie precizarile din aceasta sectiune. Ele stabilesc termenii si conditiile utilizarii de catre dumneavoastra a website-ului, acceptarea Termenilor si Conditiilor are valoare contractuala.

 

1. Elemente generale ale contractului

1.1.  Prezentele condiţii generale („ Condiţii generale ” sau „ CG ”) reglementează modalităţile şi condiţiile de închiriere a produselor (denumite „ Produse ”) de către societatea Soline Distribution SRL („ Awe ” sau „ Societatea ”), cu sediul social in Bucuresti, Str. Barbu Delavrancea, Nr 13, Demisol Camera 2A, Sector 1; CUI RO45080140 alături de condiţiile de utilizare a site-ului instituţional al Societăţii (denumit în continuare „Site-ul”). Produsele afişate pe Site sunt expediate şi instalate direct de catre specialistii Awe sau furnizorilor angajaţi prin contract pentru a efectua astfel de servicii (denumiţi în continuare „ Transportator ”). Condiţiile generale reglementează în mod exclusiv oferta, transmiterea şi acceptarea comenzilor de închiriere de produse pe portal între utilizatorii Site-ului (denumiţi în continuare „ Clienţi ”) şi Awe.

1.2.  Închirierea Produselor este destinată catre orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale precum si catre persoane juridice, societati comerciale.


2. Informatii personale

2.1.  Pentru a plasa comenzi pe Site, Clientul are opţiunea de a completa formularul corespunzător in vederea inregistrarii („ Comanda acum ”). În momentul înregistrării, Clientului i se va solicita: numele, prenumele, adresa de e-mail, numar de telefon şi adresa de livrare. Prin Înregistrare, Clientul garantează că datele cu caracter personal solicitate în scopul înregistrării, a căror prelucrare este reglementată de  Politica de confidenţialitate  a Site-ului, sunt corecte şi adevărate.

2.2.  Alternativ, Clientul poate contacta Awe, furnizând datele sale de contact şi va primi o propunere de comandă pentru închirierea unuia sau mai multor Produse. În acest caz, Awe va elabora o propunere de comandă care va fi trimisă la adresa de e-mail a Clientului, care, în următoarele 7 (zile), va avea dreptul de a accepta sau nu comanda. În cazul în care Clientul nu transmite un răspuns în termenul menţionat mai sus, propunerea de comandă este considerată nulă.

2.3.  Awe poate modifica aceste Condiţii generale fără notificare prealabilă. Aceste modificări vor intra în vigoare la data publicării lor pe Site. Comenzile plasate înainte de publicarea modificărilor menţionate mai sus vor fi supuse Condiţiilor generale în vigoare la momentul încheierii contractului de închiriere (denumit în continuare „ Contractul ”).

2.4.  Awe şi Clientul convin în mod expres să acorde validitate unei semnături electronice valide pentru încheierea Contractului, aşa cum este reglementat în clauzele relevante ale prezentelor Condiţii generale, selectării bifelor şi apăsării (click) butonului „Comanda acum” de pe Site, în momentul finalizării comenzii de către Client. Se înţelege că prezentele Condiţii generale, alături de  Condiţiile de utilizare a Site-ului,  publicate într-o secţiune vizibilă şi accesibilă de pe pagina principală a Site-ului, sunt de asemenea valabile ca un contract de utilizare a Site-ului, acceptat prin simpla utilizare concludentă a acestuia. Formularul de comandă va fi arhivat în sistemele Awe pentru perioada necesară executării acestuia şi, în orice caz, în condiţiile legii. Utilizatorul va primi automat o confirmare a comenzii la adresa de e-mail pe care a furnizat-o la încheierea contractului sau dacă nu primeşte o astfel de confirmare, o poate solicita Serviciului Clienţi Awe, la adresa de e-mail  office@awe.ro . Produsele pot fi comandate numai de către persoane majore, cu capacitate de exercitiu deplina.

 

3. Limitarea răspunderii şi licenţa de utilizare a Site-ului

3.1.  Awe nu oferă nicio garanţie expresă sau implicită cu privire la funcţionarea Site-ului şi/sau la conţinutul, materialele, informaţiile sau produsele de pe Site. În plus, accesul la Site poate fi suspendat ocazional sau restricţionat temporar pentru a permite întreţinerea, repararea sau actualizarea cu noi servicii şi produse. Awe va încerca să limiteze frecvenţa şi durata acestor suspendări şi/sau limitări.

3.2.  În ciuda monitorizării periodice a Site-ului, Awe nu garantează că Site-ul, serverele sale sau e-mail-urile trimise nu conţin viruşi sau alte componente potenţial periculoase pentru PC-ul utilizatorului şi/sau al Clientului. Prin vizitarea Site-ului, sunteţi de acord că utilizarea acestuia se face pe propriul risc. Deşi Awe verifică periodic conţinutul paginilor web legate de Site sau accesibile de pe Site, Awe nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul acestora.

3.3.  Awe nu poate fi trasă la răspundere pentru daune - de orice fel - care rezultă din utilizarea Site-ului.

3.4.  Awe va permite acces limitat şi utilizarea Site-ului, şi nu vă permite să descărcaţi sau să îl modificaţi, integral sau parţial, fără acordul său scris expres. Licenţa nu include utilizarea conţinutului Site-ului în scopuri comerciale, în special utilizarea cataloagelor de produse, a descrierilor şi a altor materiale ale noastre. Nu se permite utilizarea informaţiilor de pe Site în beneficiul altor comercianţi şi nici utilizarea sistemelor de extragere a datelor, a roboţilor sau a programelor care permit descărcarea şi/sau extragerea de conţinut de pe paginile noastre. Nu este posibil includerea paginilor noastre în cadre, astfel încât alte mărci comerciale să poată fi legate la cadrul nostru. Publicarea de conţinut pe Site are ca unic scop - comandarea produselor publicate pe acesta.

 

4. Drepturi de proprietate intelectuală şi industrială

4.1.  Site-ul, precum şi toate mărcile comerciale şi semnele distinctive utilizate de Awe în legătură cu închirierea de Produse, sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală şi industrială aplicabile şi orice reproducere, comunicare, distribuire, publicare, modificare sau transformare, sub orice formă şi în orice scop, a conţinutului Site-ului, a mărcilor comerciale şi a semnelor distinctive utilizate de Awe (inclusiv, dar fără a se limita la lucrări, imagini, fotografii, desene, clipuri video, grafică, culori, funcţii şi design-ul Site-ului) este interzisă.

4.2.  Awe nu îşi asumă răspunderea pentru mărcile comerciale şi alte semne distinctive care apar pe Produsele pe care le comercializează pe Site, asupra cărora Clientul nu dobândeşte niciun drept ca urmare a încheierii Contractului.

 

5. Preţuri, disponibilitate şi caracteristici ale Produselor

5.1.  Produsele oferite spre inchiriere de catre Awe precum si preturile aferente sunt prezentate pe Site-ul  www.awe.ro , impreuna cu fisa si caracteristicile tehnice.


5.2.  Ofertele şi condiţiile speciale promovate sunt valabile până la data indicată pe Site în limita stocului disponibil.


6. Lansarea si Confirmarea comenzilor. Livrarea produselor, întârzieri şi riscuri de pierdere a Produselor

6.1.  Awe închiriază şi livrează Produsele disponibile pe teritoriul Romaniei. Produsul comandat, împreună cu documentaţia tehnica si fiscală aferente, vor fi livrate de către Transportator în locul specificat de Client dupa acceptarea comenzii si incasarea in avans a platii.

6.2.  Prin intermediul site-ului, AWE pune la dispoziție persoanelor fizice si juridice o platformă in care Clientul poate inchiria online produsele disponibile în stoc. Solicitarea de inchiriere se considera finalizata dupa efectuarea platii si acceptarea conditiilor generale de inchiriere .

6.3.  Awe îşi rezervă dreptul de a respinge o comandă in cazul in care aceasta nu este conforma. Căsuţele poştale nu sunt considerate adrese valide pentru livrare.

6.4.  Awe nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere sau nerespectare a obligaţiilor care îi revin în temeiul prezentelor Condiţii generale dacă întârzierea sau nerespectarea obligaţiilor se datorează unor circumstanţe imprevizibile sau de forţă majoră care nu pot fi controlate de Awe.

6.5.  Conform acordului dintre părţi, Clientul poate plasa o comandă avand urmatorii pasi:

 

(a) consultarea şi verificarea caracteristicilor Produsului, aşa cum sunt descrise pe Site şi în fişa Produsului în cauză;

(b) selectarea Produsului (Produselor) şi a angajamentului minim privind durata închirierii, care nu poate fi mai mica de 12 luni/ 24 luni , conform optiunii pe care Clientul şi-o asumă prin semnarea Contractului;

(c) introducerea Produsului în coşul de cumpărături (butonul „Comanda acum” );

(d) Completarea informatiilor solicitate: numele, prenumele, adresa de e-mail, numar de telefon şi adresa de livrare si acceptarea politicii de confidentialitate

(e) Procesarea platii pentru produsele selectate conform perioadei alese.

Plata preţului se efectueaza la termenele si in conditiile convenite (la care se adauga taxele specificate în rezumatul comenzii, daca este cazul). Pretul se datoreaza, in avans, de catre Client pe toata durata de inchiriere a produsului, care nu poate fi mai mica de 12 luni sau 24 luni , conform optiunii selectate de client la momentul transmiterii comezii initiale (denumita “perioada minima contractuala”) Perioada minima contractuala nu se poate modifica in timpul derularii contractului de inchiriere.


Înainte de a proceda la transmiterea formularului de comandă, Clientul trebuie sa aiba in vedere urmatarele aspecte:

▪ plasarea comenzii implică obligaţia de a plăti preţul indicat pentru închirierea Produsului, pe toata durata de inchiriere a produsului, care nu poate fi mai mica de 12 luni sau 24 luni, conform optiunii alese;

▪ are posibilitatea de a consulta prezentele Condiţii generale, inclusiv formularul privind dreptul de denunţare a Contractului şi  Politica de confidenţialitate  a Site-ului;

▪ are acces la un rezumat al principalelor caracteristici ale Produsului (Produselor) comandat(e) şi la preţul bunurilor, inclusiv taxele şi toate costurile suplimentare de transport şi alte costuri, precum şi la condiţiile de plată şi de livrare;

▪ are posibilitatea de a efectua modificări şi/sau completări ale datelor introduse şi ale comenzii.

 

6.6.  Prin semnarea electronica a formularului de comanda Clientul confirmă că a luat cunoştinţă şi acceptă Condiţiile generale, precum şi Condiţiile de utilizare a Site-ului şi  Politica de confidenţialitate  a Site-ului, si intelege sa comande in aceste conditii.

Autorizarea plății se va face printr-un procesator extern specializat, (Stripe/PayU) , AWE, nefiind responsabila pentru utilizarea unor cărți de credit/debit care nu sunt valide sau de utilizarea incorectă a acestora. Suma plătită de Client este afișată în coșul de cumpărături și este plătibilă în lei.

O comanda se considera validata in momentul in care plata este confirmata de catre procesatorul de plati. În lipsa acestei confirmări, produsul/ produsele comandate nu se consideră inchiriat/inchiriate. Odată ce comanda a fost plasată si achitat pretul aferent, Clientul va primi la adresa de e-mail indicată pe formularul de comandă un rezumat al condiţiilor comerciale şi contractuale speciale afişate înainte de a finaliza comanda, împreună cu un link de la care poate descărca o copie a prezentelor Condiţii generale, care conţine informaţii privind dreptul de denunţare a Contractului şi orice alte informaţii privind raportul juridic stabilit între societatea noastră şi Clientul respectiv.

Fără a aduce atingere termenului de 7 (sapte) de zile de la data estimată a livrării specificată de Client în momentul programării activităţilor de livrare şi instalare a Produselor, termenele stabilite pentru livrarea şi instalarea Produselor sunt considerate de aproximativ 7 (sapte) zile lucratoare. Înainte de activităţile de livrare şi instalare, Societatea contactează Clientul pentru a stabili data intervenţiei tehnice. În cazul în care Clientul doreşte să amâne data de instalare a Produsului, acesta ne poate contacta la numărul de telefon 0371 483 390. În cazul în care Clientul nu este disponibil in mod repetat sau refuză livrarea sau dacă nu este posibil să se efectueze instalarea Produsului din motive care nu pot fi atribuite părţilor, comanda se consideră reziliată şi fără efect. În acest caz, Awe informează Clientul prin e-mail şi retine cu titlu de daune interese contravaloarea inchirieiri pentru o luna si va rambursa diferenta din suma plătită de către Client în contul din care s-a facut initial plata. Contractul se încheie în momentul în care Awe primeşte plata taxei de activare aferente sau notificarea din partea intermediarului financiar cu privire la dispunerea corectă a plăţii în favoarea sa de către Client. Termenul de inchiriere incepe sa curga de la data instalarii sau livrarii produsului inchiriat si pentru care s-a achitat, in avans, chiria pe perioada minima contractuala.

6.7.  Clientul este conştient de faptul că riscul de pierdere sau deteriorare a Produselor, din motive care nu pot fi atribuite Awe este suportat de către Client de la data livrării si receptiei Produselor de către acesta sau de către o terţă parte desemnată în acest scop si pana la restituire, la incetarea contractului.

 

7. Modalitatea de plată

 

7.1.  Plăţile pentru comenzi sunt acceptate prin intermediul platformelor enumerate în secţiunea relevantă.

7.2.  Plata preţului va fi efectuată de către Client în conformitate cu instrucţiunile primite de la intermediarul financiar menţionat anterior şi conţinute în formularul de comandă. Clientului nu i se poate acorda nicio prelungire a termenului de plată. În cazul în care plata pentru activarea Contractului nu se efectuează cu succes, Awe nu va livra şi nu va instala Produsele.

7.3.  Awe va avea dreptul de a suspenda executarea Contractului în cazul nerespectării, chiar şi parţiale, de către Client a termenelor de plată convenite, fără a fi răspunzătoare pentru daune de niciun fel.

7.4.  Documentaţia fiscală aferentă Produselor comandate va fi emisă de Awe la momentul încheierii Contractului.

Plata pretului produsului ce face obiectul contractului de inchiriere se datoreaza de catre Client pe toata durata de inchiriere a produsului, durata ce nu poate fi mai mica de 12 luni sau 24 luni , conform optiunii alese initial de catre Client la momentul validarii comenzii (denumita “perioada minima contractuala”).

7.5.  Dupa efectuarea fiecarei plati corespondente a contractului, pe toata perioada acestuia, clientul, primeste pe mail o factura egala cu plata efectuata de la :  office@awe.ro

7.6.  Clientul va plăti catre AWE chiria lunară conform cu suma mentionată în factura proformă primită prin

email. Prima plată a facturii de închiriere se face de către client în ziua semnării ofertei transmisă electronic/ lansarii comenzii. Plățile ulterioare, pe perioada minima contractuala se fac automat la data validarii comenzii initiale. Dacă ziua datei de facturare nu există în luna respectivă (de exemplu ziua de 31), factura va fi emisă în

ultima zi a lunii. Dupa perioada minima contractuala de 12 luni sau 24 luni , platile se fac automat lunar pana la data de 10 ale fiecarei luni pentru luna in curs. După procesarea plății, clientul va primi factura aferentă chiriei prin email in fiecare lună.

7.7  Neplata de către Client cu mai mult de 10 zile fata de termenul scadent sau lipsa fondurilor necesare în contul curent la data scadentă a oricărei obligații bănești stabilite prin prezenta ofertă, dă dreptul proprietarului de a solicita returnarea produsului închiriat în cel mai scurt timp posibil. În această situație, clientul va suporta costurile de demontare si livrare a produsului închiriat către AWE.

 

8. Închirierea Produsului

 

8.1.  Contractul încheiat între Client şi Awe are ca obiect închirierea Produsului (Produselor) comandat(e) de Client şi este încheiat pe perioadă nedeterminată. Perioada minima de inchiriere este de de 12 luni sau 24 luni, conform optiunii selectate de client la momentul lansarii comenzii initiale.

8.2.  Pe întreaga durată a Contractului, Clientul, în schimbul închirierii Produsului (Produselor), precum şi pentru desfăşurarea Activităţii de gestionare (aşa cum este definită mai jos), este obligat să plătească către Awe preţul convenit la momentul încheierii Contractului, la termenele si in conditiile convenite de părţi.

8.3.  Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 8.1 de mai sus, părţile se angajează să nu denunţe Contractul până la sfârşitul perioadei minime de închiriere, respectiv 12 luni sau 24 luni, aşa cum este definită la finalizarea comenzii. Prin urmare, se înţelege că, în cazul în care una dintre părţi denunţă Contractul înainte de expirarea perioadei menţionate mai sus, aceasta va plăti celeilalte părţi, cu titlu de daune, o sumă egală cu valoarea chiriei pentru perioada ramasa pana la implinirea a 12 luni sau 24 luni de inchiriere.

8.4.  La incetarea din orice motiv a Contractului, Clientul va pune Produsul la dispoziţia Awe in maxim 5 zile, în locurile şi prin modalităţile indicate de Awe, pe cheltuiala sa, sub sanctiunea platii contravalorii produsului (daca nu este returnat) sau a unei penalitati de 5 % pe zi de intarziere calculata la valoarea chiriei pentru 12 luni sau 24 luni, conform perioadei validate initial. Produsul va fi returnat de catre Client in starea in care a fost preluat cu exceptia uzurii normale, in caz contrar Clientul va suporta contravaloara costurilor de aducere in conformitate sau costurile de inlocuire.

8.5.  După încheierea Contractului, Awe livrează, instalează şi pune în funcţiune Produsul, pretul acestor servicii fiind inclus in pretul chiriei. Dupa fiecare 6 luni, efectuează o operaţiune obligatorie denumită „ Activitate de mentenanta , în timpul căreia va efectua o inspecţie generală a Produsului şi schimbarea filtrului Awe, gratuit.

8.6.  Clientul trebuie să păstreze şi să utilizeze Produsul cu cea mai mare grijă posibilă şi, prin urmare, este responsabil pentru orice daune cauzate, chiar şi terţilor, de Produs şi/sau de orice accesorii, exonerând Awe de orice responsabilitate în această privinţă şi angajându-se să compenseze Societatea pentru orice daune cauzate Produsului prin utilizarea necorespunzătoare a acestuia sau prin omisiune sau neglijenţa în păstrarea acestuia, în conformitate cu Codul civil Roman.

8.7.  Clientul nu este autorizat să mute Produsul de la locul de instalare, în caz contrar Awe nu poate fi trasă la răspundere pentru orice deteriorare a Produsului, daune materiale sau vătămări corporale cauzate ca urmare a mutării Produsului fără autorizaţia prealabilă a Awe.

8.8.  În timpul executării Contractului, Awe are dreptul de a înlocui Produsul, din motive de siguranţă, conformitate sau modernizare a sistemelor, cu un altul care are caracteristici şi funcţionalitate similare sau superioare celui pe care îl înlocuieşte.

8.9.  AWE are dreptul de a rezilia Contractul în conformitate cu articolul 1549 din Codul civil Roman şi de a solicita returnarea imediată a Produsului, precum şi daune-interese, în cazul în care Clientul: (i) nu respectă oricare dintre obligaţiile asumate prin plasarea comenzii, (ii) nu utilizează Produsul în conformitate cu manualul de utilizare şi întreţinere al acestuia, fapt constatat la data efectuarii operatiunii de intretinere sau (iii) nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată prevăzute în Contract.

 

9. Dreptul de denunţare a contractului in cazul Clientului consumator

 

9.1.  Fără a aduce atingere cazurilor de excludere a dreptului de denunţare prevăzute la Cap. II din Ordonanta nr. 21 / 1992 privind protectia consumatorului, Clientul, în calitate de „consumator”, are dreptul de a denunţa Contractul fără nicio penalitate şi fără a preciza motivul. Pentru a-şi exercita în mod valabil dreptul de denunţare a Contractului, Clientul trebuie să respecte condiţiile prevăzute mai jos, aplicând una dintre următoarele proceduri:

(a) Trimiterea unei comunicări, la adresa de e-mail  office@awe.ro  sau  www.awe.ro/cancel

(b) şi poate fi elaborată utilizând „Formularul standard de denunţare a Contractului” din anexa de mai jos:

„B. Formular standard de denunţare a Contractului

- (completaţi şi returnaţi acest formular numai dacă doriţi să denunţaţi unilateral Contractul)

— Destinatarul [numele, adresa şi, dacă sunt disponibile, numărul de telefon, numărul de fax şi adresele de e-mail trebuie să fie introduse de către profesionistul în cauză]:

— Subsemnatul/subsemnaţii (*), prin prezenta, vă comunic denunţarea Contractului de vânzare a următoarelor bunuri/servicii (*) încheiat cu mine/noi (*)

— Comandat la (*)/primit la (*)

— Numele consumatorului (consumatorilor)

— Adresa consumatorului (consumatorilor)

— Semnătura consumatorului (consumatorilor) (numai dacă acest formular este comunicat pe suport de hârtie)

— Data (*) Ştergeţi/Baraţi secţiunile inutile, după caz”;

 

9.2.  Pentru a-şi exercita în mod valabil dreptul de denunţare a Contractului, Clientul trebuie să trimită comunicarea menţionată la articolul 8.1 litera (a) sau (b) în termen de 14 zile calendaristice de la instalarea Produselor, sau dupa primul an de inchiriere, cu asumarea si aplicarea conditiilor prevazute la Cap. 7.

9.3.  În cazul în care Produsul a fost livrat Clientului înainte de exercitarea dreptului de denunţare a Contractului, Consumatorul, pe cheltuiala sa, trebuie să procedeze la returnarea acestuia sau să îl pună la dispoziţia Societăţii sau a persoanei desemnate de aceasta din urmă, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 8.4 de mai jos.

9.4.  Pentru a returna Produsul, Clientul poate, în termen de 14 zile, sau dupa primul an sau al doilea an, conform perioadei de inchiriere selectate la momentul lansarii comenzii initiale, de la data comunicării către Awe a intenţiei de denunţare a Contractului: (i) să procedeze, pe propria răspundere şi pe propria cheltuială, la dezinstalarea Produsului şi să îl trimită către Societate sau (ii) să solicite Societăţii să efectueze serviciile de dezinstalare şi retragere a Produsului. În acest din urmă caz, Clientul va suporta costurile de dezinstalare şi returnare a Produsului, care vor fi stabilite la o valoare egală cu costul de activare a serviciului suportat la momentul încheierii Contractului. Produsul va fi returnat de catre Client in starea in care a fost preluat cu exceptia uzurii normale, in caz contrar Clientul va suporta contravaloara costurilor de aducere in conformitate sau costurile de inlocuire.

9.5.  Denunţarea poate fi, de asemenea, si partiala raporatata la Produse individuale care fac obiectul unui singur Contract. Insa, Clientul nu-şi poate exercita dreptul de denunţare doar pentru o parte a unui Produs.

9.6.  Toate Produsele pentru care Clientul şi-a exercitat dreptul de denunţare trebuie să fie intacte, functionale, cu exceptia uzurii normale.


10. Anularea sau modificarea comenzilor

10.1.  Comanda nu poate fi modificată. Aceasta poate fi anulată în totalitate dacă, la momentul cererii de modificare sau anulare, livrarea Produsului este încă în curs de pregătire, caz în care nu se va percepe niciun cost pentru Client . Puteţi contacta Awe la adresa office@awe.ro.

10.2.  În cazul în care, în momentul cererii de modificare sau de anulare a comenzii, Produsul este deja încredinţat Transportatorului, Clientul îşi exercită dreptul de denunţare a Contractului în conformitate cu articolul 8 de mai sus din prezentele Condiţii generale.

 

11. Răspunderea pentru terţi

11.1.  Awe nu este responsabilă pentru acţiunile terţilor care, în calitate de entităţi auxiliare independente, intervin în gestionarea sau executarea operaţiunilor de plată şi în orice altă operaţiune legată de executarea contractelor încheiate prin intermediul Site-ului.

 

12. Reclamaţii

12.1.  Orice reclamaţie făcută de către Client trebuie semnalată la adresa de email :  office@awe.ro , care permite Clientului să contacteze direct Serviciul Clienţi Awe pentru comenzi online.

 

13. Legea aplicabilă

 

13.1.  Legea aplicabilă închirierii Produselor şi utilizării acestui Site este legea romană. Pentru tot ceea ce nu este prevăzut în mod expres în Condiţiile generale, se face trimitere la dispoziţiile Codului consumatorului (acolo unde este cazul), precum şi la Codul civil.

 

14. Instanta de judecata competenta

 

14.1.  Dispoziţiile conţinute în prezentul Acord, precum şi orice litigiu legat de acestea vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legislaţia romană. Partile vor incerca sa solutioneze pe cale amiabila orice disputa decurgand din sau in legatura cu prezentul act - Conditiile generale de inchiriere. In cazul in care acest lucru nu este posibil, partile cad de acord ca litigiul sa fie inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente conform legislatiei in vigoare.

 

15. Prelucrarea datelor cu caracter personal

15.1.  Awe utilizează datele cu caracter personal furnizate de Client cu respectarea legislaţiei în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal (în special Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia datelor cu caracter personal, Legea nr. 190/18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)). Pentru orice informaţii privind scopurile şi metodele prin care Awe colectează şi prelucrează datele, vă rugăm să consultaţi  Politica de confidenţialitate  a Site-ului.

 

16. Clauze finale

16.1.  Dispoziţiile Condiţiilor generale se aplică în limitele legislaţiei naţionale privind protecţia consumatorilor (dupa caz) si a Codului civil.

16.2.  Simpla tolerare sau necontestarea din partea Awe a unor eventuale nerespectări de către Client a prevederilor din Condiţiile generale nu poate fi interpretată ca o acceptare tacită a unor astfel de nerespectări şi nici ca o acceptare a derogării de la cele convenite între părţi.

16.3.  Eventuala inaplicabilitate şi/sau nulitate totală sau parţială a uneia sau mai multor clauze ale Condiţiilor generale nu va conduce la nulitatea celorlalte clauze, care sunt considerate valabile şi aplicabile între părţi.

16.4.  Contractul ce urmeaza a fi incheiat intre Client si Awe poate cuprinde si conditii speciale de inchiriere, daca este cazul.

Install this application on your home screen for quick and easy access.

Just tap then 'Add to home Screen'